Vejens udstyr eller standart/tilstand

F.eks. smal eller bred kørebane, kørebanebelægningens art og tilstand, kørebanestriber, vejbump, fortov, cykelsti, fodgængerfelt, gangbroer eller tunneler og vejbelysning.

Når der stilles spørgsmål om vejens udstyr, skal du tænke på om udstyret er i orden (mangel på samme) f.eks. er der en cyklist eller fodgænger på kørebanen så mangler der fortov eller cykelsti og derfor bliver det et ja til vejens udstyr.

Undtagelsen der bekræfter reglen, er når der er et fodgængerfelt, gangbro eller tunnel på lysbilledet, bliver det et ja til vejens udstyr fordi det jo er her fodgængere krydser vejen.